Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Informácie o zverejňovaní

POZOR NOVÁ INFORMÁCIA:

Dňa 30. marca 2011 NR SR schválila nariadenie č. 118, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. V zmysle § 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinná zverejňovať objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre presahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.5.2011.

Dňa 9. decembra NR SR schválila novelu zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorej bol zavedený inštitút povinne zverejňovanej zmluvy, faktúry a objednávky. Na základe zákona musí byť od 1. januára 2011 povinne zverejnená každá zmluva, ktorú uzavrela obec Matiašovce a ktorá sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania so štátnym majetkom, s majetkom obce, VÚC, resp. majetkom verejnoprávnych inštitúcií alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Tieto zmluvy budú zverejňované na webovom sídle obce Matiašovce alebo v Centrálnom registri zmlúv, prípadne sprístupnené v Obchodnom vestníku.

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Obec Matiašovce zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.
 
Obec Matiašovce zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.