Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Ktorý návrh vstupnej tabule do obce sa Vám najviac páči?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Koronavírus (COVI-19) na Slovensku - 06.05.2020

06.05.2020

Koronavírus na Slovensku!

Opatrenia na území Slovenskej republiky:

- Odporúčania Hlavného hygienika SR pre sprievod, návštevu pacientov a návštev kňaza v zdravotníckych zariadeniach.

- od 06.05.2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovné a športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, fitnescentrá, prevádzky zábavného charakteru (kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru) a rekondičné pobyty. 

Výnimky: prírodné liečebné kúpele a kupeľné liečebne na základe návrhu lekára, ďalej vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport (bez otvorených šatní, bazénov, spŕch, bez obecenstva), ďalej zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení, ďalej prevádzky (kaderníctiev, holíčstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží - okrem mokrých procedúr), ďalej vonkajších priestorov zoologických a botanických záhrad s dodržaním odstupu ľudí od zvierat min. 2 m, ďalej vonkajšie turistické atrakcie, ďalej múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

- od 06.05.2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby.

Výnimky: všetky predajne potravín a nápojov vrátane ambulantného predaja bez možnosti konzumácie na mieste, ďalej predajne drogérií, ďalej lekárne a predajne zdravotníckeho materiálu (pomôcky, očné optiky), ďalej predajne novín a tlačovín, ďalej predajne s krmivom pre zvieratá, ďalej prevádzky telekomunikačných operátorov a verejného stravovania, ďalej prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb, ďalej prevádzok internetových obchodov, ďalej práčovní a čistiarní, ďalej kľúčových služieb a opravy obuvi a kvetinárstiev.

- od 06.05.2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre zákazníkov a zamestnancov dodržiavanie opatrení:

a) vstup a pobyt v prevádzke iba s prekrytím horných dýchacích ciest, 

b) aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť rukavice,

c) zachovávaž odstupy min. 2 m,

d) koncentrácia zákazníkov nesmie prekročiť limit viac ako 1 zákazník na 25 m2 plochy prevádzky,

e) na vstupy umiestniť oznámenie o povinnosti dodržiavať opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov,

f) často vetrať a dezinfikovať dotykové plochy,

g) zabezpečiť utieranie podláh denne na vlhko.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú okrem vyššie uvedeného povinné:

- zakazuje sa používanie fitness, wellnes, bazénov a iných priestorov na voľnočasové aktivity, 

- zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch okrem donášky na izbu,

- ubytovávať iba v priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC, 

- zachovať časový odstup medzi ubytovanými zákazníkmi do tých istých priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú okrem vyššie uvedeného povinné:

- zamestnanci sú povinní mať ochranný štít na hlave, 

- upraviť časový harmonogram, aby medzi zákazníkmi bol časo na dezinfekciu a upratanie, 

- dezinfekciu vykonať po každom zákazníkovi.

Prevádzky knižníc sú povinné:

- zamestnanci musia mať rukavice,

- po vrátení knihy zabezpečiť, aby sa s ňou nemanipulovalo min. 24 hodín.

- od 06.05.2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a v tieto dni v týchto prevádzkach vykonať dezinfekciu priestorov.

Výnimky: veterinárne ambulancie, verejné a nemocničné lekárne, čerpacie stanice, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzky donáškových služieb, prevádzky ubytovacích zariadení, prírordné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, vonkajšie športoviská, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení, vonkajšie priestory zoologických a botanických záhrad, vonkajšie turistické atrakcie, múzeá, galérie a výstavné siene.

- od 06.05.2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť od pondelka do piatku v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov veku.

- od 06.05.2020 do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulatnou formou.

- nariaďuje sa povinná izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu do laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívnej diagnostiky súhrnná 14 dňová domáca izolácia pre všetky osoby, ktoré vstúpia na Slovensko od 01.05.2020 od 07.00 hod. 

Výnimky: tehotné ženy, osoby s obmedzenou orientáciou a pohybom, osoby s rôznymi vážnymi ochoreniami, osoby nad 75 rokov veku, osoby, ktoré požívajú na Slovensku diplomatické výsady a imunitu) a osobám, ktoré ich sprevádzali alebo sú im blízke sa nariaďuje domáca izolácia na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.  Všetkým vyššie uvedeným osobám sa neukladá povinná izolácia v zariadeniach určených štátom v prípade, ak pri vstupe do SR odovzdajú výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96-hodín. Izolácia v domácom prostredí ostáva 14 dní.

- nariaďuje sa všetkým osobám, ktoré vstúpia na Slovensko od 01.05.2020 od 07.00 hod. povinne a bezodkladne telefonicky hlásiť svoj vstup na územie SR príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a povinne oznámiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti o jeho návrate formou telefonickou alebo elektronickou,

- nariaďuje sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým sa nahlásia osoby, ktoré vstúpili na Slovensko, aby týmto osobám vystavili PN z dôvodu karantény COVID-19.

Výnimky: vodiči a  členovia posádok nákladnej cestnej, vodnej a leteckej dopravy za účelom prepravy tovarov, ďalej pre vodičov a posádky osobnej autobusovej a železničnej dopravy, vodičov a posádky zdravotnej služby a zamestnancov pohrebných služieb. Avšak tieto osoby musia v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zároveň tieto osoby musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Výnimky

- osoby, ktoré majú trvalý pobyt v prihraničnom pásme 30 km od štátnej hranice a sú v pracovnom právnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu a majú o tom vystavené potvrdenie od zamestnávateľa, 

- na osoby, ktoré majú trvalý pobyt v prihraničnom pásme 30 km od štátnej hranice a sú zdravotníckymi pracovníkmi alebo opatrovateľom/kou a majú pracovný vzťah alebo obdobný vzťah viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraníc SR s Českou republikou a Rakúskom, majú o tom vystavené potvrdenie od zamestnávateľa a predložia výsledok negatívneho testu nie staršieho ako 96 hodín,

- na osoby, ktoré majú trvalý pobyt v SR a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane sprevádzajúcej osoby a sú držiteľmi takého potvrdenia. Ak neboli v inej krajine viac ako 24 hodín, sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek respiračných príznakov bezodkladne oznámili túto skutočnosť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ak boli v inej krajine viac ako 24 hodín, sú povinné do 5-teho dňa od vstupu na územie SR podrobiť laboratórnej diagnostike COVID-19 a po dobu výsledkov sa nariaďuje domáca izolácia.

- zakazuje sa všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia nosa a úst, okrem vlastných domovov, okrem detí do 2 rokov, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle ak sú zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy v samostatných uzavretých kabínach, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode a vzdialenosti 20 m od iných osôb,

- zo zasadnutí a schôdzí orgánov územnej samosprávy je vylúčená verejnosť a jej informovanosť bude zabezpečená inou formou, 

- povinný rozostup 2 (dva) metre medzi ľuďmi všade (vonku, v práci, aj v obchode),

- ruší sa vlaková doprava zadarmo pre študentov počas zavretia škôl,

- zakazuje sa organizácia hromadných spoločenských, kultúrnych, spoločenských, športových a incýh podujatí,

- vyzýva sa seniorov, aby vychádzali von len vo výnimočných prípadoch,

- vyzýva sa obyvateľov, aby dodržiavali odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR . 


Čo robiť? 

Ako znížiť riziko infekcie?

Preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva

Osoby s vyšším rizokom nakazenia

Pomoc sebe a druhým

Čo robiť, ak ste chorý?

10 odporúčaní, keď ste doma

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 05.06.2020 o 15,30 hod.

Výkup papiera - 06.06.2020

Oznam pre majiteľov štvorkoliek, terénnych motoriek a terénnych vozidiel

Informácia pre vlastníkov farmárskych strojov - aktualizácia

Obecná knižnica - otvorenie

Zápis žiakov do ZUŠ v Spišskej Starej Vsi 2020/2021

Vývoz elektroodpadu - 23.05.2020

Koronavírus (COVI-19) na Slovensku - 06.05.2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie

Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirény 15.05.2020 - zrušené

Deň matiek - 10.05.2020 - prianie

Rekonštrukcia križovatky do obce Zálesie a rozšírenie cesty k mostu - schválená!!!

Zostaň zdravý - aplikácia

SAD Poprad - cestovný poriadok a koronavírus - obnova spojov

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

Jarná vakcinácia líšok proti besnote - 20. až 30.04.2020

Veľkonočné prianie

Vývoz nebezpečného odpadu - 07.04.2020

Doručovanie ochranných rúšok

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom v Matiašovciach - 24.03.2020

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Elektronické služby:

Elektronické služby

Fotogaléria:

obecny rozhlas

Virtuálny cintorín


Úradná tabuľa:


tatryPIENAP