Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Oznam pre chovateľov ošípaných

12.10.2020

Vykonanie registrácie chovu v termíne od 23.10.2020 (piatok).

Rozhodnutím 2006/80/ES nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Obec Matiašovce na žiadosť regionálneho pracoviska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) v Poprade na základe aktuálnej nákazovej situácie v SR s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (africký mor ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných, ako aj v populácii diviakov oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, že je ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy v centrálnom registri hospodárskych zvierat, aj keď chovajú iba 1 kus ošípanej

Registrácia chovu je bezplatná. Ide o povinnosť a veterinárnu potrebu, aby sa v prípade nákazy vedelo, aká je hustota chovov, koľko chovov v danej lokalite je. Pokiaľ chovateľ ošípaných nebol zaregistrovaný do doby, kedy by mu z dôvodu nákazy boli zlikvidované zvieratá, nemá právo na kompenzáciu za likvidáciu zvierat.

U chovateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami (doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat)a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

Postup registrácie je opísaný v liste od ŠVPS - Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromú domácu spotrebu

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti  - nekomerčné farmy

Informačný leták 

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 052/7723085 (veterinárna správa v Poprade), e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.PP@svps.sk  a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:  http://www.mpsr.sk

Pozor!!! Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Potrebné tlačivá nájdete v nasledovných odkazoch:

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registračné tlačivo chovu 1 ks ošípanej

Tlačivo na predaj 1 ks ošípanej

Mesiac október - mesiac úcty k starším

Verejné prerokovanie Zmeny a doplnenia č. 1 ÚPD obce Matiašovce

Bohoslužby od 15.10.2020 a zbierka na misie

Koronavírus (COVID-19) na Slovensku - od 15.10.2020

Oznam pre chovateľov ošípaných

Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach

Výkup papiera - 10.10.2020

Program na október - divadlo Ramagu

Pozvánka na verejné zhromaždenie - vodovod Potok - 03.10.2020 o 18,00 hod.

Vývoz elektroodpadu - 03.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Prešovskom samosprávnom kraji

Súťaž v prímestskej autobusovej doprave

Zber veľko-objemového odpadu - 24. septembra 2020

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 18.09.2020 o 16,30 hod.

Vývoz nebezpečného odpadu - 16.09.2020

Program na september - divadlo Ramagu

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia na začiatok šk.roka 2020/2021

Nájdené kľúče od motorového vozidla

Ako správne triediť odpad

Oznámenie o vykonávaní geodetických prác na štátnej hranici

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >