Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa | Oznámenie o miere vytriedenia odpadov za rok 2020 | Úradná tabuľa

19.02.2021
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spišsa do národného zoznamu území európskeho významu - Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - MVDr. Viliam Ovšonka

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves – oznámenie o zverejnení

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Oznámenie o miere vytriedenia odpadov za rok 2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Ján Brindžák

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2021

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor - Verejná vyhláška - povinnosť zverejniť a poskytnúť evidenciu prenajatých pozemkov poľnohospodárov a lesníkov

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria

Výzva na voľby členov Rady školy - ZŠ

Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti – fyzickým a právnickým osobám o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“

Výzva na voľby členov rady školy - MŠ

Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

VZN č. 2/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce

VZN č. 1/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v MŠ spolu so ŠJ a ZŠ spolu so ŠKD od 01.06.2020

Plán udržateľnej mobility PSK - zverejnenie

Harmonogram vývozov odpadov v roku 2020

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

< 1 2 3 4 5 6 7 >