Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa | Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti – fyzickým a právnickým osobám o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“ | Úradná tabuľa

25.09.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti – fyzickým a právnickým osobám o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky  01“

Návrh „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky  01“   odkaz (link) na stránke www. uzemneplany.sk

alebo priamo k nahliadnutiu všetkých častí samostatne

Sprievodná správa

Širšie vzťahy

1A - komplexný

1B - komplexný

2A - Verejnoprospešné stavby

2B - Verejnoprospešné stavby

3A - voda a kanalizácia

3B  - voda a kanalizácia

3A - energetika

3B - energetika

4A - doprava

4B - doprava

5A - záber poľnohospodárskej pôdy

5B - záber poľnohospodárskej pôdy

6 - ochrana prírody a tvorba krajiny

SEA oznámenie

SEA schéma

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Ján Brindžák

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2021

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor - Verejná vyhláška - povinnosť zverejniť a poskytnúť evidenciu prenajatých pozemkov poľnohospodárov a lesníkov

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria

Návrh VZN č. 3/2020 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce

Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023

Výzva na voľby členov Rady školy - ZŠ

Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti – fyzickým a právnickým osobám o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“

Výzva na voľby členov rady školy - MŠ

Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v MŠ spolu so ŠJ a ZŠ spolu so ŠKD od 01.06.2020

Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2019

Plán udržateľnej mobility PSK - zverejnenie

Harmonogram vývozov odpadov v roku 2020

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Obec Spišské Hanušovce

< 1 2 3 4 5 6 7 >