Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa | Záverečný účet obce za rok 2019 | Úradná tabuľa

30.06.2020
Výzva na voľby členov Rady školy - ZŠ

Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti – fyzickým a právnickým osobám o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“

Výzva na voľby členov rady školy - MŠ

Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v MŠ spolu so ŠJ a ZŠ spolu so ŠKD od 01.06.2020

Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2019

Plán udržateľnej mobility PSK - zverejnenie

Harmonogram vývozov odpadov v roku 2020

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Obec Spišské Hanušovce

Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadosti o hlasovací lístok pre voľby do Národnej rady SR 2020 a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2020

VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce

VZN č. 4/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce

VZN č. 2/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a výpočet nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce

Záverečný účet obce Matiašovce za rok 2018

< 1 2 3 4 5 6 >

Elektronické služby:

Elektronické služby

Fotogaléria:

obecny rozhlas

Virtuálny cintorín


Úradná tabuľa:


tatryPIENAP