Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Matiašovce | Úradná tabuľa

19.09.2018
Návrh Dodatku č. 1 k VZN_2_2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Jaroslav Kocúr

Návrh VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Matiašovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Matiašovciach

Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska OÚ ŽP - PO k Programu odpadového hospodárstva PSK 2016-2020

Zverejnenie emailovej adresy - komunálne voľby 10.11.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Mária Semančíková

Harmonogram zberu odpadov v obci Matiašovce na rok 2018 - aktualizácia od 01.08.2018

Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Matiašovce na roky 2018-2023

Záverečný účet obce Matiašovce za rok 2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu - malý zdroj znečistenia ovzdušia - Šimco

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie - František Galovič a PaedDr. Elena Galovičová

Verejná vyhláška - rozhodnutie vo veci výrubu drevín - DUNAJEC s.r.o.

Verejná vyhláška - rozhodnutie vo veci výrubu drevín - Kostka Ján

< 1 2 3 4 5 >