Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - I. a II. etapa

 29.07.2021

Na základe rozhodnutia  MINV SR bola  pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice", v rámci ktorého budú vykonané stavebné práce v hasičskej zbrojnici na ul. Pod lesom pre skvalitnenie a zefektívnenie výjazdov členov DHZO. V I.etape obec získala finančné prostriedky vo výške 30.000 € a v II.etape  7.940,03 €.

Tento projekt je vo fáze prípravy verejného obstarávania.


1 2 >