Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce

 29.07.2021

Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola  pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce", v rámci ktorého boli vykonané stavebné práce v budove kultúrneho domu na ul. Hlavná.  Obec získala finančné prostriedky vo výške 141.654,84 €  spoluúčasť obce pri predmetnom projekte bola 7.071,11 €.


1 2 3 >