Obnova kaplniek v obci Matiašovce

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola v roku 2017 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Obnova kaplniek v obci Matiašovce", v rámci ktorého boli obnovené dve kaplnky (kaplnka sv. Michala - oproti Hornému cintorínu a kaplnka sv. Rocha - na Dolnom cintoríne) a božia muka v smere na futbalové ihrisko alebo k poľským hraniciam vo výške 5.000 € na bežné výdavky. Tento projekt obec spolufinancovala v sume 700 €.