NOVÝ SPOLOČENSKÝ PRIESTOR - OKRÚHLA

 09.06.2022

NOVÝ SPOLOČENSKÝ PRIESTOR ???? ???? ???? ????
Za pomoci zamestnancov obce sa v zimnom období a v dažďových dňoch jarného obdobia podarilo dokončiť rekonštrukciu klubu mládeže alebo tzv. Okrúhlu.
Už je k dispozícii všetkým, ktorí o to prejavia záujem pre uskutočnenie rôznych spoločenských akcií.
Prajeme príjemné využívanie týchto priestorov.


Zoznam článkov