NÁVRH VZN 15/2022 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ

 30.11.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >