Kamerový systém obce


Na základe uznesenia Rady vlády č. 1/2014 pre prevenciu kriminality zo dňa 10.10.2014 bola pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie Kamerového systému obce Matiašovce vo výške 5.000 € na kapitálové výdavky. Tento projekt obec spolufinancovala v sume 1.260 €.

Celkovo je osadených 6 exteriérových kamier s denným a nočným videním. Kamerami sa dá približovať obraz do vzdialenosti až 25 m. Na Obecnom úrade je umiestnený videozáznamník a pevný disk s kapacitou 2 Tera, na ktorý sa ukladajú všetky záznamy. V budúcnosti je možné Kamerový systém obce ďalej rozširovať a tým predchádzať zvyšujúcej sa kriminalite v našej obci.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.