Drevené goralské pódium

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola v roku 2016 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Drevené goralské pódium", v rámci ktorého bolo vybudované drevené goralské pódium, vysadených spolu 6 ks líp malolistých a terénne úpravy v areály multifunkčného ihriska na ul. Južná vo výške 5.000 € na kapitálové výdavky. Tento projekt obec spolufinancovala v sume 1.000 €.