Dotácie na knižnicu

 29.07.2021

V roku 2013 sme kúpili z finančného príspevku obce 20 zväzkov kníh v hodnote 121,87 €. Z dotácie MK SR bolo kúpených 74 titulov v hodnote 502,04 €. Spolu je to  94 zväzkov v sume 623,91 €. Z toho je 6 kníh náučných pre dospelých, 48 kníh patrí do kategórie pre mládež, 31 kníh patrí do beletrie a 9 kníh sú náučné knihy pre mládež.

V roku 2016 boli zakúpené knihy v hodnote 1.000 €

V roku 2018 bolo do knižnice zakúpených 115 kníh v sume 1063,25 €, pričom 1000 € bolo získaných na základe finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia a 63,25 € predstavuje spoluúčasť obce v tomto projekte. Z celkového počtu 115 kníh patrí do beletrie 32 kníh, 22 kníh je náučných pre dospelých, 34 kníh je pre mládež a 27 kníh je náučných pre mládež.

Okrem kníh zakúpených z projektu "Svet kníh - svet poznania" obec Matiašovce zakúpila ešte 13 kníh od Podtatranskej knižnice v sume takmer 100 €.


1 2 >