Dni obce Matiašovce - 2018

 29.07.2021

Na základe rozhodnutia zastupiteľstva PSK bola v roku 2018 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Dni obce Matiašovce - 2018" výške 1.000 €, v rámci ktorého bolo zabezpečené hudobno - kultúrne podujatie, ktoré sa uskutočnilo v areáli multifunkčného ihriska na ulici Južná. Tento projekt obec spolufinancovala v sume 300,00 €.

1 2 >