Dajme mládeži možnosť výberu

Na základe uznesenia Rady vlády pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 19. decembra 2016 bola pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Dajme mládeži možnosť výberu!", v rámci ktorého sa vybuduje multifunkčné ihrisko na ulici Potok vo výške 11.000 € na kapitálové výdavky. Tento projekt obec spolufinancuje v sume 5.500,36 €.

Celkovo bude vybudované multifunkčné ihrisko, na ktorom bude možné hrať futbal, basketbal, tenis, volejbal a zimných mesiacoch aj hokej. Ihrisko bude oplotené, aby nedochádzalo k úniku lôpt na štátnu cestu alebo okolité súkromné pozemky.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.